Direkt Buharlaşmalı Hava Soğutucular (Evaporatif Soğutucular)

Çalışma Prensibi:

Direkt buharlaşmalı soğutucular su ile doğrudan temasla havayı nemlendirir ve aynı zamanda soğuturlar. Bu cihazlar mekanik soğutma yapmadıklarından endüstriyel ve tarımsal (hayvan barınakları gibi) soğutma alanında ve kuru dış iklime sahip bölgelerde konfor iklimlendirmesinde kullanılan ekonomik cihazlardır.

Bu cihazlarda hava ya (bir örneği Şekil 1’de görülen) ıslatılmış yataklar üzerinden geçerken nemlendirilir veya hava üzerine (Şekil 2’de görüldüğü gibi) doğrudan su püskürtülerek nemlendirilir.

Bu sırada hava ideal durumda yaş termometre sıcaklığına kadar soğutulabilir. Her iki halde de kullanılan su resirküle edilebileceği gibi, tek geçişli de olabilir. Kullanılan sudaki kirlenme oranı blöf işlemine ve taze suyun kalitesine bağlıdır. Havanın ıslak yataklardan geçirilerek nemlendirilmesinde gözenekli malzemeden yapılmış yataklar kullanılır. Geniş temas yüzeylerinde havaya buharlaşma suretiyle nem geçişi olur ve bu işlem sırasında suyun yüzeyden koparak su zerrecikleri halinde havayla sürüklenmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle bu tip cihazlarda damla tutuculara da gerek yoktur.

Nasıl Korunmalıdır ve Lejyoner Hastalığına Sebep Olur Mu:

Bu cihazları işlem koşullarına göre zaman zaman kapatmak gerekebilmektedir. Sistemin çalıştırılmadığı koşullarda tamamen drene edilip, kurutulması şarttır. Bunun da ötesinde sürekli çalışma periyotlarında resirküle eden sistemlerde yeterli düzeyde blöf yapılmalıdır. Yüksek orandaki blöf, yabancı maddelerin, kirleticilerin ve bakterilerin birikmesini ve çoğalmasını sınırlar veya engeller. Bu şartlarda lejiyonella gelişmesi çok nadirdir. Öte yandan bu cihazlarda yatak sıcaklığı yaş termometre sıcaklığı düzeyindedir ki bu değer genellikle 25 ºC değerini aşmaz. Yani sıcaklık bakteri gelişmesi için uygun sınırların altındadır. Bu nedenlerle bu cihazlardan kaynaklanan lejyoner hastalığı literatürde belirlenmemiştir.

Sistemin Kontrolü:

Her bir cihaz özel hazırlanmış renkli lcd panellerden kontrollü sağlanır. Sistemin istenirse otomatik veya manuel çalışması ve cihazdaki tüm parçalarının kontrolü bu panel sayesinde kolayca yapılabilir. LCD panelin kurulumu ve kullanımı kolaydır. Devreye alma esnasında servis elemanın direktifleriyle kullanmaya başlayabilirsiniz ayrıca istenirse çoklu sistemlerde cihazlar birbirinden bağımsız veya ayrı ayrı kullanabilirsiniz.

Sistemin Bakımı:

Bu sistemlerde iyi bakım ve sürekli temizlik ve gözetim esastır. Filtreler gerektiği gibi temizlenmelidir. Bütün su devresi ayda bir yıkanmalıdır. Islak yataklı direkt buharlaşmalı soğutucularda çalışmaya belirli süreler ara verildiğinde yatak malzemesi kuru tutulmalıdır. Bunun için büyük sistemlerde su kesilip fan çalıştırılarak kuruma sağlanabilir (bunu kontrol panelinden otomatik talimat vererek gün içerisinde birkaç defa yapabilirsiniz). Sistem bundan sonra kapatılır. Sistemin içindeki özel suya dayanıklı ıslak yatakların kullanım sıklığına göre bir veya iki sene içerisinde değiştirilmesi tavsiye edilir.

Suyun resirküle ettiği sistemlerde rezervuarda biriken suda yapılan blöf işlemi tuz konsantrasyonunu düşürdüğü gibi bakteri konsantrasyonunu da düşüren bir işlemdir. Ayrıca rezervuarda kimyasal şartlandırma yapılmalıdır. Suyun durgun kalmamasına dikkat edilmelidir. Tüm sistem kullanımdan önce(genelde yıl içerinde Nisan ayında) ve sonra (genelde yıl içerisinde Eylül ayında) yetkili servis tarafından yapılması tavsiye edilir. Bu şekilde sistem en az on-oniki yıl kullanabilirsiniz.

Neden bu sistem:

Endüstriyel ve ticari mekanlarınızda çalışma konforu çok önemlidir. Çalışanlarınızın iyi bir ortamda çalışması için ideal veya ideale yakın bir ortam oluşturmanız gerekir. Bu koşulları sağlarken enerji giderlerini ve mühendislik hesabının (doğru projenin uygulanması) iyi yapılması gerekir. Ancak büyük hacimli endüstriyel ve ticari alanların soğutulması klima (gazlı sistem klimalar) ile yapılması neredeyse imkansızdır. Mekanınızı yukarıda bahsettiğimiz EVAPORATİF SOĞUTMA ile optimum bir şekilde soğutabilir/serinletebilirsiniz. Üstelik bunu (gazlı sistem klimalara göre) %80 düşük maliyetle ve %95 gibi yüksek bir enerji tasarrufuyla sağlayabilirsiniz. Bu sistemin tercih edilmesindeki önemli bir nedense %100 taze hava ile çalışmasıdır.

Sistem gereksinimleri:

 • Şebekeden su hattının çekilmesi,
 • Cihaza ve kontrol paneline elektrik beslemesi

Sistemin Elemanları:

 • Aksiyal veya radyal fan
 • İnverter Kart
 • Drenaj Valf
 • Soğutucu Petek
 • Su Seviye Sensörü
 • Su Pompası
 • Uzaktan Kumanda ve LCD Dokunmatik Panel
 • Cihaz Montaj Aparatı

Sistemin Kullanım Alanları:

 • Fabrikalar
  • Atölyeler
  • Depolar
  • Hangarlar
  • Servis İstasyonları
  • Spor Salonları
  • Camiler
  • Seralar
  • Cafe ve Restaurantlar
  • Çiftlikler ve Diğer Tesisler